18.04.2015 - Totaalne diktaat võõrkeelse kirjanduse osakonnas

Maailma venekeelsetes kogukondades samaaegselt toimuva traditsioonilise venekeelse etteütluse üheks toimumispaigaks oli seekord võõrkeelse kirjanduse osakond.