Lihtsamad raamatud eesti keele õppimiseks

Tallinna Keskraamatukogu pakub laias valikus raamatuid eesti keele õppimiseks. Valida saab erineva raskusastme ja sisuga teavikute vahel, mis toetavad eesti keele õppimist. Mitmetel teavikutel on lisana kaasas keeleõpet abistavad CD-d või harjutusvihikud.

Teavikuid saab laenata Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonnast (Estonia pst 8), võõrkeelse kirjanduse osakonnast (Liivalaia 40) ning mitmetest haruraamatukogudest.

Soovitatavad teavikud on rühmitatud vastavalt kasutajate emakeelele (vene keel ja inglise või mõni muu võõrkeel) ning järjestatud vastavalt raskusastmele (kergemalt raskemale).

» Teavikud neile, kelle emakeeleks on inglise keel= Books for readers whose mother tongue is English

» Teised keeled = Other languages

» Eesti kultuur = Estonian culture

» Adapteeritud (mugandatud) ilukirjandus = Адаптированная художественная литература на эстонском языке = Adapted fiction in Estonian