Üldinfo

Tallinna Keskraamatukogu on Tallinna linna hallatav asutus, mis tegutseb riigi ja Tallinna linna õigusaktide, Kultuuriväärtuste Ameti juhataja käskkirjade ning Tallinna Keskraamatukogu põhimääruse alusel ning kooskõlas UNESCO rahvaraamatukogude manifestiga.

 

Ametlik nimetus: Tallinna Keskraamatukogu

Registrikood: 75016071

Tehingupartneri kood: 10612

Üldkontakt: Estonia pst 8, 15044 Tallinn

Telefon: 683 0900

E-post: keskraamatukogu at tln dot lib dot ee

 

2014. aasta statistika:

Aasta lõpus oli Tallinna Keskraamatukogu süsteemis 17 haruraamatukogu ja raamatukogubuss Katarina Jee. Tallinna Keskraamatukogu teenuseid kasutas 71 121 lugejat, raamatukogu külastati 1 039 740 korda ning koju laenati 1 695 132 raamatut, ajakirja, heli- ja videosalvestist, päevas laenati keskmiselt 7033 teost.

Meie raamatukogu 139 516 registreeritud lugejast (2010-2014) kasutas eelmisel aastal raamatukogu teenuseid 71 121 lugejat.

Tallinna Keskraamatukogu külastati 1 039 740 korda. Päevas külastas meie raamatukogusid seega keskmiselt 4339 inimest. Võrreldes aastaga 2013 vähenes külastuste arv 1,9% võrra, kuid masu-eelse ajaga ehk 2007. aastaga võrreldes on külastuste arv hoopis 26,1% suurenenud. Nii nagu tõusis 2014. aastal raamatukogu kasutavate laste arv, tõusis ka laste külastuste arv – võrreldes 2013. aastaga 4,3% ja 2007. aastaga 29%.

2014. aastal korraldati raamatukogudes 1676 üritust, kus osales kokku 24 466 inimest.