Koduteeninduse lugejate rahulolu-uuring

Eestikeelse kirjanduse osakonnas viidi 2008. aastal läbi koduteeninduse lugejate hulgas rahulolu küsitlus. Küsimustik sai koostatud lühike ja lihtne, arvestades uuritavate kõrget iga. Küsimustikus on 5 lahtist küsimust, mis annab vastajale võimaluse vabalt ise oma vastus koostada.

 

Küsimustike lugejatele jaotamine toimus kevadel 2008. Sel ajal oli koduteeninduse lugejate arv 19 ja täpselt nii paljudele küsimustik raamaturingil koos raamatutega ka viidi.
 
Sügiseks 2008 oli meieni tagasi jõudnud 12 korrektselt ja täielikult täidetud ankeeti. Üks lugeja oli tagastanud meile täitmata ankeedi, ülejäänud ei olnud ilmselt küsitlusest ja selles osalemisest huvitatud. Seega vastanute protsent kõigist meie poolt uurida soovitavate arvust on 63,2%.
 
Küsimustiku abil soovisime teada saada:
-         kuidas inimene sai informatsiooni sellisest raamatukogu poolt pakutavast teenusest;
-         milline on koduteeninduse lugeja rahulolu üldiselt raamatukogu poolt pakutava sellise teenusega;
-         milliseid allikaid lugejad kasutavad, et leida endale meelepärane kirjandus, mida raamatukogust tellida;
-         kas kasutatakse raamatukogu poolt koostatud soovitusnimestikke;
-         kas on ettepanekuid või soovitusi, et teenus oleks lugejale veelgi meelepärasem.
 
Üldiselt võib koduteeninduse lugejate rahulolu pakutava koduteenindusega lugeda väga heaks. Ükski lugeja ei avaldanud arvamust, et ta ei ole rahul – kuigi tehti mõningaid ettepanekuid, sealhulgas ka soovitusnimestike kohta (millest vähemalt ühte on küll juba ennetatud – 2008. aasta soovitusnimestikud on juba annotatsioonidega, nagu üks lugeja käesolevas küsimustikus ka soovi avaldas). 
 
Järgnevalt põhjalikum ülevaade vastustest iga küsimuse kaupa eraldi. Iga küsimuse juures on esmalt välja toodud kõikide vastajate poolt antud vastused ükshaaval, seejärel kokkuvõetuna tabeli kujul.
 

Kust Te saite sellekohast informatsiooni, et Tallinna Keskraamatukogu pakub koduteenindust?

 • Teades vastavast teenusest Tartus, helistasin raamatukogusse
 • Vestluse käigus teie raamatukogu töötajaga, keda tundsin ammu, sest olen üle kümne aasta olnud teie klient. Eestikeelses osakonnas rohkem kui 40 aastat ja võõrkeelses osakonnas rohkem kui 30 aastat
 • Helistasin raamatukogu direktorile ja palusin koduteenust. Siis hakkas võõrkeelse raamatukogu töötaja Valve Loorits mulle käe otsas raamatuid tooma. Tema pensionile jäämisega Peeter Veevo.
 • 2005. aastal, kui sain sotsiaalhoolduse klienditeeninduse kliendiks, sotsiaaltöötaja andis Teie telefoninumbri
 • Olin ravil Meremeeste Haiglas, kus Tallinna Keskraamatukogu töötaja käis küsimas, kas seal soovitakse raamatukogu koduteenust. Haigla personal edastas küsimuse minule ja nii leppisingi isiklikult raamatukogu töötajaga kokku
 • Naabri kaudu
 • Sclerosis Multipleksi Ühingu kaaslaselt
 • Kursana Pansionist
 • Keskraamatukogust telefoni teel
 • Endised kolleegid
 • Tuttavalt raamatukogu töötajalt
 • Mind teavitas sellisest võimalusest Sõle raamatukogu töötaja. Tema andis mulle ka kaks nime, keda võiksin küsida, ja telefoninumbri

Kuidas olete rahul meie raamatukogu poolt osutatava koduteenindusega?

 • Olen väga rahul. Aitäh!
 • Väga rahul
 • Jah, olen rahul, Peeter Veevo on super!
 • Olen väga rahul
 • Olen väga rahul
 • Olen väga rahul
 • Väga rahul
 • Väga rahul
 • Jah
 • Väga rahul
 • Jah
 • Üldiselt olen rahul ja olen tänulik, isegi väga tänulik
   

Millistest allikatest leiate informatsiooni Teid huvitava kirjanduse kohta, mida raamatukogust laenata?

 • Peamiselt ajakirjanduses ilmuvaist raamatututvustamistest, ka tuttavatelt saadavast teabest
 • Juhuslikest allikatest
 • Suur Eesti Raamatuklubi, Ersen, ajalehed, ajakirjad. Puudub info Tartu kirjastuste kohta
 • Linnalehes reklaamivad kirjastused omi ilmunud teoseid. Sõbrannad ka soovitavad.
 • Ester e- kataloogist peamiselt
 •  Tuttavate kaudu
 • tuttavatelt, meediast raamatututvustused
 • ajalehtedest, sõpradelt
 • Suure Eesti Raamatuklubi kuukirjast, Sirbist, Keelest ja Kirjandusest, Loomingust, Vikerkaarest, Keskraamatukogu info
 • Ajakirjandus, raadio, TV, lähedased ja tuttavad
 • Ajakirjandusest, tuttavatelt, kes on soovitanud
 • Uute raamatute kohta saan tavaliselt infot sõpradelt, vahetevahel ajalehest, ka raadiost

Kas kasutate kirjanduse valimisel raamatukogu poolt koostatud kirjanduse soovitusnimestikke?

 • Kasutaksin hea meelega, kui see sisaldaks rohkem kirjanduse liike, praegustes on pearõhk ajalool
 • Olen neist mitmeid lugenud, kuid eelistan populaarteaduslikku ja nn “vaimset” kirjandust
 • Ja kindlasti
 • 2005 a. sain 2 paksu nimekirja. 2008 nüüd uue. Kasutan neid
 • ei kasuta, kuna kaasaegses eesti kirjanduses olen pettunud ja endisi olen paljusid lugenud või oman isiklikult
 • Ja
 • Jah
 • Ei
 • Jah
 • Jah
 • Vähesel määral
 • See on nüüd esimest korda, kui mul selline teie poolt koostatud soovitusnimestik on olemas. Tänan teid! Kindlasti kasutan

Kas oskaksite välja tuua kitsaskohti või teha ettepanekuid muudatuste kohta, mis muudaksid Teie rahulolu raamatukogu koduteeninduse kohta suuremaks?

 • Arvan, et on praegugi hea
 • Oleks kena, kui teil oleks kirjanduse soovitusnimestikke ka nn “vaimse” ehk esoteerilise ning populaarteadusliku kirjanduse kohta
 • Ei oska, olen rahul
 • Ei ole ettepanekuid, kõik on hästi
 • Mind huvitaksid lühikesed annotatsioonid sisu kohta (millist soovi on tõenäoliselt võimatu täita), sest olen mõne raamatu valikul ainult autori (eriti mulle tundmatu) valikul sisse kukkunud
 • Ei
 • Ei oska. Kõik on siiani väga hästi
 • Ei
 • Ajakirjade laenutamisel võiks 2 ajakirja võrdsustada 1 raamatuga
 • Olen kõigega rahul
 • Ei oska
 • Kõik on laabunud ju hästi. On juhtunud, et ei tule toime antud ajalimiidiga, siis oleksin soovinud seda pikendada

 


 

← Tagasi    ↑ Üles