E-ressursid

Vaba ligipääsuga andmebaasid, portaalid ja e-väljaanded
Arhiivi infosüsteem AIS Arhiivi infosüsteem ehk AIS on Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta. Olemuselt on AIS sarnane raamatukogude elektrooniliste andmebaasidega, mille abil saab raamatuid üles leida. Eesti Entsüklopeedia internetiversioon on veebipõhine teabevaramu, mis sisaldab üle 60 000 illustratsiooni ja 90 000 artikli. Teabevaramu on üles ehitatud teemavaldkondadena ja jaguneb märksõnaartikliteks. Artiklite hulgas on nii lühikesi mõisteseletusi, isikuartikleid kui ka pikemaid teemakäsitlusi.
Digitaalarhiiv DIGAR - Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja RRis loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu. Digiteek on avalik veebikeskkond, kust leiate pildi, heli- ja videofailid Eesti Ajaloomuuseumi näitustest, üritustest ja muuseumi kogudest.

Digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani.
Eesti rahvaluule andmebaas sisaldab erinevaid eesti-, inglise- ja saksakeelseid
folklooriteemalisi andmebaase.
Eesti Spordi Biograafiline leksikon, Sporditulemuste andmebaas, Sporditulemuste register jpm
Eesti Statistika - Statistikaameti avalik andmebaas Eesti Statistika andmebaas koosneb statistika andmebaasist ja regionaalarengu andmebaasist. Eesti Ilukirjanduse Andmebaas
sisaldab infot eesti kirjanike ja nende poolt kirjutatud ilukirjanduslike teoste kohta, mida on peale kasutajaks liitumist võimalik arvustada ning hinnata.
Eesti Filmi Andmebaas EFIS - Kõige täielikum avalikkusele kättesaadav Eesti filmi ja filmikultuuri varamu. Eesti filmi andmebaas hõlmab Eesti filmiloojate loomingut aastatest 1912-2012 ja selles on kirjed üle 15 000 filmi ning filmikroonikapala kohta. E-kataloog ESTER on 16 Eesti raamatukogu ühiskataloog.
Eesti rahvusbibliograafia andmebaas Eesti rahvusbibliograafia andmebaas sisaldab Eestis ja eesti keeles mis tahes infokandjal ilmunud raamatuid, perioodilisi väljaandeid, kaarte, noote jne. Andmebaas ISIK Andmebaasi ISIK on sisestatud ca 7000 isiku ligi 20 000 erinevat pseudonüümi.
Eesti artiklite andmebaas ISE Eesti artiklite andmebaas. Uus andmebaas ISE sisaldab seni e-kataloogis ESTER leidunud ja kõiki ELNET Konsortsiumi raamatukogudes alates aastast 2009 sisestatud artikleid. Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga.
Virtuaalne uurimissaal VAU VAU - virtuaalne uurimissaal on Rahvusarhiivi kliente teenindav virtuaalne uurimissaal, mis koondab kõiki arhiivikasutajatele suunatud arhiivide veebiressursse ning olulist arhiiviteavet.   Eesti mänguasjade andmebaas on Tartu Mänguasjamuuseumil valminud digiarhiiv, mis sisaldab infot Eestis toodetud mänguasjade kohta ja palju pilte vanadest tuttavatest lapsepõlvesõpradest.
  Eesti Muuseumide veebivärav - võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega.

Eesti Muuseumide Infokeskus annab ülevaate näitustest, kavandatavaist üritustest jm olulisemast Eesti muuseumides.

 

Riigi Teataja sisaldab seadusi, üleriigilisi määrusi, Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste ning erinevaid algtekste.   Estonica - entsüklopeedia Eestist (eesti, vene ja inglise keeles)
Kreutzwaldi sajand - interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab eesti kultuuriajalugu alates 19. sajandi algusest kuni Eesti Vabariigi loomiseni 1918. aastal Õiguskeel on õiguskeele veebiväljaanne, mis sisaldab õigusterminoloogiat ja tõlkenõuandeid.
Kunstiteadlikkuse Keskus - kunstiharudusportaal   Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia sisaldab Eesti-ainelisi artikleid 20. sajandi esimesest poolest.
Eesti regilaulude andmebaas  Rahvatantsude andmebaas
Tallinna õigusaktide register ROAD andmebaas koondab erinevate riikide avatud juurdepääsuga teadusväljaandeid.
Eesti Keele Instituudi kohanimedeandmebaas -
otsida on võimalik Eesti ja välisriikide kohanimesid, samuti infot maailma
keelte, kirjade ning rahvaste kohta
  kutsekeel.ee koondab ja haldab erialakeele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjale.
Kirjandusmuuseumi virtuaalne kelder - saab tutvuda osaga Eesti Kirjandusmuuseumi ulatuslikest kogudest, mis hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu    
Piiratud ligipääsuga andmebaasid, portaalid ja e-väljaanded

 

NB! Piiratud ligipääsuga andmebaase, portaale ja e-väljaandeid saab kasutada vaid raamatukogus kohapeal. Kasutamiseks vajalike paroolide saamiseks pöörduge raamatukoguhoidja poole.

Kirjastuse Cambridge University Press teadusajakirjad. Ajakirjade valik on multidistsiplinaarne.

EBSCOHOST EBSCOhost andmebaasides kajastatakse erinevate kirjastuste ajakirju, suur osakaal teadusajakirjadel. 
Oxford Art Online

Kunstiandmebaas, mis sisaldab järgmisi teatmeteoseid:

• Grove Art Online
• The Oxford Companion to Western Art
• Encyclopedia of Aesthetics
• The Concise Oxford Dictionary of Art Terms

Muusikaandmebaas, mis sisaldab järgmisi teatmeteoseid:

• The New Grove Dictionary of Music and Musicians
• The New Grove Dictionary of Opera
• The New Grove Dictionary of Jazz

Mitmete artiklitega kaasas noodid ja helinäited.

 

TEA Kirjastuse entsüklopeedia veebiväljaanne. Kasutatav raamatukogu arvutivõrgus.

  Kooliõpilaste veebientsüklopeedia Teadur - Ainus eestikeelne põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud e-entsüklopeedia. Kasutatav raamatukogu arvutivõrgus.
TEA Kirjastuse veebisõnastike andmebaas Keelenet. Kasutatav raamatukogu arvutivõrgus. Postimees Pluss on teenus, mis pakub võimalust lugeda Postimehe paberlehes ja lisalehtedes ning internetiväljaannetes ilmunud lugusid. Kasutatav raamatukogu arvutivõrgus.
Juurdepääs on järgnevatele käsiraamatutele: Arendus, Dokumendinäidised, Juhtimine, Lepingud, Riigihanked, Turundus, Töösuhted, Tööõigus, Töötervishoid ja -ohutus. Personali Praktik - Personalitööd puudutav ajakiri. Hoiab kursis valdkonna infoga, tööturu ja personali arenguga nii Euroopa Liidus kui ka mujal ning aitab kiiresti konkurentsieelise saavutada.
Õigusinfosüsteemi ESTLEX pakett „Eesti õigusaktid vene keeles“ sisaldab järgmiseid eesti õigusaktide tõlkeid vene keelde:

•  väljaandes "Pravovõje Aktõ Estonii" (PAE) avaldatud mitteametlikke tõlkeid;

•  tellitavaid tõlkeid seaduste, seadustike ning tähtsamate Vabariigi Valitsuse ja ministrite määruste kohta.